«Бунчук» - озима м’яка пшениця

«Бунчук» - озима м’яка пшениця• Оригінатор: Селекційно-генетичний інститут - національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН.

У Реєстрі сортів рослин України з 2009 р., рекомендований для посіву в Степовій та Лісостеповій зонах.

• Господарські та біологічні характеристики.
Сорт високоінтенсивного степового екотипу, придатний для вирощування на різних агрофонах. Урожайність 72,3-89,4 ц/га за роки конкурсних сортовипробувань в інституті формувалася за рахунок високої продуктивної кущистості (від 620 до 820 стебел на 1 м2) і високої озерненості (до 55-65 зерен в колосі). Бунчук перевищує за продуктивністю сорти-стандарти на 5,7-11,7%.

«Жайвір» - озима м'яка пшениця• Відноситься до групи середньоранніх, з тривалістю періоду вегетації 278-283 дні.

• Короткостеблового типу (висота 85-95 см). Стійкий до вилягання (8-9 балів), осипання (8-9 балів) і проростання зерна на пні (8-9 балів).

• Зимостійкість на рівні сорту-стандарту Альбатроса одеського (7-8 балів). Висока посухо-жаростійкість (8-9 балів).

• Сорту притаманна групова стійкість до хвороб (у балах): бура іржа - 7-8, борошниста роса - 6-7, септоріоз колоса - 5-6, сажкові - 3-4.

«Бунчук» - озима м’яка пшениця• Якість зерна:
відноситься до категорії сильної пшениці. Вміст білка 12,4-13,7%, клейковини 27,6-32,1%, сила борошна (W) 340-420 о. а., об'єм хліба із 100 г борошна 1440-1720 см3, загальна оцінка хліба 4,8-5,2 бала.

• Апробаційні ознаки:
різновидність еритроспермум. Колос циліндричної форми довжиною 9,2-10,8 см, середньої щільності (18-22 членика на 10 см колоса). Ості грубі, злегка зазубрені. Колосова луска яйцеподібної форми, плече слабо скошене. Кіль добре виражений. Зубець короткий.

• Агротехнічні вимоги:
добре реагує на підвищений агрофон, в тому числі на попередники і мінеральні підживлення. Сорту Бунчук притаманне ериктоїдне розташування листя, що забезпечує рослині краще освітлення і аерацію. У зв'язку з цим норму висіву можна збільшувати на 5- 10%.

• Особливі переваги сорту: добре підходить для вирощування в посушливих умовах південного Степу України, має високу стійкість до низьких температур, здатний витримати тривалу посуху, при повному дотриманні всього комплексу агротехнічних прийомів дає стабільний, високий врожай.

Новини

усі новини