Наукова робота

Наукова діяльність

Асканійська ДСДС плідно співпрацює з багатьма провідними науково-дослідними установами НААН України у розрізі науково-технічних програм, направлених на розвиток аграрної галузі держави.

Науково-технічні програми

1. «Наукові основи систем землеробства за умов оптимізації землекористування, розроблення новітніх технологій виробництва продукції рослинництва» - Інститут сільського господарства степової зони НААН.
2. «Наукові засади раціонального водокористування та меліорації земель в умовах соціально-економічної трансформації сільських територій» - Інститут водних проблем і меліорації НААН.
3. «Наукові основи підвищення ефективності зернового комплексу на базі розроблення селекційних і технологічних інновацій для забезпечення потреб у продовольчому, фуражному та технічному зерні» - Селекційно-генетичний інститут – національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН.

Наукова діяльністьНаукова роботаНаукова робота

4. «Теоретичні основи селекції сортів і гібридів олійних культур, науково-методичні засади насінництва та технологій їх виробництва» - Інститут олійних культур НААН.
5. «Високопродуктивні гібриди цукрових буряків та ресурсоощадні технології їх вирощування» - Інститут біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН.
6. «Наукові основи селекційно-технологічного забезпечення виробництва кормів» - Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН.

Наукова роботаНаукова роботаНаукова робота

7. «Система організаційно-економічних, технологічних та селекційних рішень з ефективного виробництва продукції молочного і м’ясного скотарства» - Інститут розведення і генетики тварин НААН.
8. «Організація та ведення ефективного вівчарства в різних регіонах України» – Інститут тваринництва степових районів імені М.Ф. Іванова Асканія-Нова НААН.
9. «Наукові основи ефективного використання інновацій в агропромисловому виробництві з урахуванням зональних особливостей регіонів» - Інститут зрошуваного землеробства НААН.

Наукова роботаНаукова роботаНаукова робота

В 2012 році почала працювати створена станцією сучасна лабораторія фітопатології. Дана лабораторія дозволяє в найкоротші строки провести повний аналіз ґрунту, рослин, зерна, добрив, насіння, кормів, води та інших продуктів сільськогосподарського виробництва, що дозволило більш детально і точно підходити до вирішення ряду виробничих проблем.
За результатами науково-господарської роботи за 2012 рік Асканійська ДСДС увійшла в десятку кращих наукових установ Національної академії аграрних наук України.

ОСНОВНІ  НАУКОВІ  РОЗРОБКИ

  • Створено сорт льону олійного «Віра»
  • Виведено нову породу ВРХ молочного напрямку продуктивності «Українська чорно-ряба молочна» (південний тип)
  • Виведено нову породу ВРХ м’ясного напрямку продуктивності «Південна м’ясна»

Наукова роботаНаукова роботаНаукова робота

Структура Асканійської ДСДС ІЗЗ НААН України:
Лабораторія тваринництва
Лабораторія маркетингу та насінництва
Лабораторія агротехнологій
Апарат управління

В штаті Асканійської станції 27 працівників, з них: 2 кандидати сільськогосподарських наук, 1 кандидат технічних наук, та 11 аспірантів.

Асканійська дослідна станція була створена у 2008 році на база дослідного господарства «Асканійське». Зі створенням даної установи колективом було зроблено значний крок у розвитку науки.

Значно розширилося коло науково-дослідних установ, тісна співпраця з якими дає плідні результати. Закладено ряд наукових дослідів, чиї результати дадуть можливість значно покращити вітчизняне  сільськогосподарське товаровиробництво.

Наукова роботаНаукова роботаНаукова робота

Новини

усі новини